Social kapital

Kære alle

Vi arbejder i øjeblikket på udvikling af en række projekter, der skal fremme effektiv anvendelse af forskellige udsatte gruppers egne ressourcer. I dag bliver strategier vedr. denne anvendelse typisk og konceptuelt set kategoriseret med henvisning til begreber som ”empowerment” og ”Social kapital”. Disse begreber er allerede i anvendelse i forskellige fora, hvor man arbejder med ”community lifting” , hvor offentlig virksomhed søger at nærmere sig det civile samfunds aktører oig institutioner med henblik på at skabe joint venture til imødekommelse af presserende udfordringer.

Socialkapital

Det gælder indenfor uddannelsessektoren, arbejdsmarked, boligområder m.m. Til inspiration vedlægger vi følgende links, og vores håb er, at modtage interessetilkendegivelser, samt ideer, vi kan arbejder med. Der vil snarest muligt blive arrangeret et aftensmøde, hvor vi kan drøfte de forskellige muligheder og ideer, samt strategier for udvikling og implementering af ideer. Vores umiddelbare fokus områder er:

Uddannelsessektoren

Udsatte bolig områder.

Beskæftigelsespolitikken.

 

Nyttige links til inspiration:

  1. https://dsr.dk/loen-og-arbejdsvilkaar/arbejdsmiljoe/psykisk-arbejdsmiljoe/social-kapital
  2. https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/095E7CCD-D0CA-427F-A768-3B194EB89630/0/ivaerksaetteri_i_udsatte_boligomraader.pdf
  3. https://books.google.dk/books?id=I1Az2yTKbWYC&pg=PA330&lpg=PA330&dq=marco+goli+socialministeriet&source=bl&ots=mLoETTenBM&sig=i3Et390iVGhjAZHXsaOgE0JmotM&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwibmf-myMDMAhVKG5oKHZvPAXoQ6AEIMDAD#v=onepage&q=marco%20goli%20socialministeriet&f=false
  4. http://docplayer.dk/2139721-Nye-funktioner-i-udsatte-boligomraader.html