Samarbejdspartnere

Foreningen til Fællesskabets Fremme samarbejder med radio og tv-kanaler, web-medier, organisationer, enkeltpersoner, eksperter og andre, der kan bidrage til at fremme fællesskabet i det danske samfund og i øvrigt også det europæiske. Således er der et samarbejde med Kanal 1 omkring forskellige tv-programmer, bl.a.:

  • “Casper fra Dyssegården” Casper er en ung mand, der er i psykiatrisk behandling på behandlingsstedet Dyssegården i Nordsjælland.
  • “En aktiv bydel – et aktiv for Danmark” om positive aktiviteter i udsatte boligområder.
  • “Europas sproglige kludetæppe” om Europas sproglige mangfoldighed og samhørighed.

Foreningen har også samarbejdet med Amnesty International i forbindelse med programserien “Diskrimination i Europa” om EU’s arbejde med bekæmpelse af diskrimination og styrkelse af de folkelige fællesskaber.

Endvidere foregår der et samarbejde med kompetente mennesker, der, i kraft af deres indsigt, kan bidrage til fremme af foreningens arbejde.