Empowerment

Har du lyst til at engagere dig i en arbejdsgruppe vedr. ”Empowerment – og hvordan vi kan bruge den”?

Empowerment

Kære alle

Vi vil gerne lave en lille workshop med henblik på at undersøge anvendelsen af ”Empowerment” i dansk social og arbejdsmarkedspolitik. Emnet tangerer Social Kapital, som vi er i gang med at udvikle projekter indenfor, men selve konceptet rækker langt udover udvikling og udnyttelse af social kapita l. Man kunne måske se, hvor social kapital strategier går ind for udnyttelse af ”eksisterende” kapitaler og netværk, så gør ”empowerment”-strategier mere ud af at udvikle disse. Der findes ganske mange tilgange til empowerment varierende fra ”community based” /Bottom-up til Institutional-based ”Top-down. I dansk sammenhæng er skillelinjen dog fornuftigt nok ikke så skarpt, snarer tværtimod. Der giver god mening indenfor det danske velfærdsstatsregimer og lange traditioner med andelsbevægelsen mv. at tænke statslige og institutionelle aktiviteter ind i forbindelse med ”empowerment” af udsatte grupper. Et godt eksempel her på at STARs lancering af empowerment projektet indenfor beskæftigelsesområdet. I workshoppen vil vi i første omgang arbejde konceptuelt, for derefter at undersøge den faktiske anvendelse af strategien og hvordan man med fordel kan udbrede tankegangen og ikke mindst strategi-tænkningen.

Se venligt følgende appetitvækker: