Foreningen Til Fællesskabets Fremme

Vi lever i en tid, der på mange måder har stærkt fokus på individet, hvilket er vigtigt, men der bør være en balance med forståelsen af fællesskabet for at sikre og udvikle samfundets sammenhængskraft. Er denne kraft svag, vil grundlaget for et velfærdssamfund byggende på solidaritet være alvorligt svækket, og dette vil ikke være til nogens fordel. Sammenhængskraften kræver et kendskab til hinanden, til befolkningsgrupper, som man ikke selv er en del af. Denne forening har til formål at styrke dette kendskab til mennesker og befolkningsgrupper med henblik på at styrke fællesskabet og dermed sammenhængskraften. Denne styrkelse skal ske gennem oplysning og formidling via en bred vifte af informationsmåder. På baggrund af dette er det naturligt at foreningens navn er ”Foreningen til Fællesskabets Fremme” (FTFF).